Archiwum kategorii: Państwo

Istota bezpieczeństwa i porządku powszechnego

Podtrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z zasadniczych wymogów

efektywnego funkcjonowania każdego państwa. Służby mundurowe, a zatem również Policja spełniają w tym procesie niebagatelną rolę. Dlatego na samym początku należy zwrócić uwagę na ustawowy obowiązek funkcjonariuszy, jakim jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i publicznej komunikacji, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania .

Kolejny istotny aspekt to kwestia samego bezpieczeństwa. J. Widacki definiuje bezpieczeństwo jako ,,stan, w którym nie są popełniane przestępstwa’’. Z kolei ład publiczny to stan, w którym nie są popełniane wykroczenia.

Niemniej warto mieć na uwadze, że jest to ledwie jedna z definicji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Próby tłumaczenia tych pojęć były niejednokrotnie podejmowane, jednak zarówno prawo, jak i socjologia to dziedziny, które ciągle ewoluują, w związku z czym ustanowienie jednej definicji tych zagadnień jest niezwykle niełatwe.  Jednak, zgłębiając literaturę można dojść do wniosku, że bezpieczeństwo to,,stan przejawiający się ochroną porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami’’.

https://testy-do-policji.pl/przygotowanie-do-testu-sprawnosci-do-policji/